Weboldal készítés


könyvelőirodai szolgáltatások

teljeskörűen

tanácsadás

professzionális szinten

outsourcing

racionalizált döntések

megoldások

személyre szólóan

stratégiai döntések

együtt gondolkodva

Köszöntjük a K&T Gazdasági Tanácsadó Kft. weboldalán!

 

Aktuális hírek

                         

 

A K&T könyvelőiroda

az Ön cége adóügyeiben és gazdasági döntéseiben kíván gyakorlatias, naprakész tudáson, a személyre szabott és a lehetőségekhez képest egyszerű megoldásokon alapuló támogatást nyújtani.

 

Szolgáltatásainkat elsősorban a kis- és középméretű vállalkozások részére kínáljuk a teljes körű könyvelő-irodai tevékenységek, adótanácsadás, adó-optimalizálás, bérszámfejtés, stratégiai döntéstámogatás, könyvvizsgálat és a hatóságok előtti képviselet terén.

 

 A felelős vállalat-irányítás körében minden cégtulajdonos és vezető szeretné előre tudni, hogy egy-egy döntés - legyen az beruházás, kereskedelmi ügylet, cégalapítás, megszüntetés, átalakulás vagy a piaci kihívásokra adott bármely más típusú válasza - milyen pénzügyi kihatást gyakorol cége életére és milyen adókockázatot rejt magában.

 

  A siker útján haladó és növekvő vállalkozást irányító vezető előbb-utóbb felteszi a kérdést: cége üzletmenetét mennyivel tenné sikeresebbé, ha stratégiai döntései előtt egy kívülálló szakértő új szempontokra hívná fel a figyelmét, és a döntés-előkészítés során Ön által még nem alkalmazott látásmóddal segítené munkáját?

  

Társasága vezetőjeként nagy a felelőssége és sok feladattal kell szembe néznie. Minden nap olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek alapjaiban befolyásolják cége gazdasági életét: jelentős költséget vagy bevételt eredményeznek, miközben pénzügyi kockázatokkal és adott esetben súlyos adóterhekkel járnak.

 

Ha az adó-jogszabályok szinte naponta újra-rajzolt útvesztőjében egyedül próbál tájékozódni, ezzel érdemi cégvezetői munkájától és felelős vállalat-irányítói kapacitásaitól kell értékes erőforrásokat elvonnia.

 

Az állandóan változó jogszabályi környezet, az adóhatósági ellenőrzésekre való felkészülés, az ellenőrzés során felmerülő hatósági igények teljesítésének idő- és munkaigénye, az előre nem várt adókötelezettségek és bírságok kockázata olyan többlet-terhet jelentenek, amelyek alapjaiban kezdhetik ki a vezetői munka hatékonyságát és minőségét.

 

A K&T Gazdasági Tanácsadó Kft. munkatársaiként örömmel osztozunk Önnel e terhek viselésében: igény szerint cége sajátosságaihoz igazított könyvelőirodai és adó-tanácsadói szolgáltatásokkal, előrelátó, ügyfélbarát és értékközpontú alapokon nyugvó munkastílusunkkal veszünk részt stratégiai jelentőségű vagy a mindennapok egyszerűbb döntéseinek előkészítésében.

 

 » A könyvelő-irodai szolgáltatások terén számíthat naprakész ismereteinkre és precizitásunkra. Kimutatásainkból folyamatosan követheti vállalkozása pénzügyi folyamatait, vagyoni helyzetéről pedig bármikor friss adatokat kaphat. Igény szerinti gyakorisággal személyes megbeszélésen tekintjük át az Ön által fontosnak ítélt teendőket, válaszolunk kérdéseire, és munkafolyamatainkat az Ön igényeihez igazítjuk.

 

» Kiemelt jelentőségű követelményként tartjuk szem előtt, hogy ügyfeleink a fizetendő adókról kellő időben előre tájékoztatást kapjanak, és felkészülhessenek a jogszabályban előírt befizetési határidők pontos betartására. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekszünk elkerülni, hogy Önnek az utolsó pillanatban kelljen szembesülnie egy jelentős összegű adófizetés váratlan kellemetlenségével.

 

» Adó-tanácsadásra irányuló szolgáltatásaink keretében jövőbeli tervei kapcsán számíthat segítségünkre: új üzleti-vállalati struktúrák tervezése és nagyértékű tranzakciók előkészítése során kellő időben felhívjuk figyelmét az adótervezés szempontjából kulcsfontosságú körülményekre és az adott döntés végrehajtásában rejlő adó-kockázatokra.

 

» A pénzügyi- és számviteli területek átvilágítása vállalat-felvásárlások, összeolvadások vagy más cégjogi tranzakciók során jut kiemelt szerephez. A céltársaság pénzügyi folyamataiban és adóügyeiben rejlő kockázatok feltárásán túl rámutatunk a munkafolyamatokat hatékonyságát növelő lehetőségekre, kiszűrjük az indokolatlan költségeket termelő tényezőket, és javaslatot teszünk korszerűbb megoldások kialakítására is.

 

» Az Ön vállalkozása mintegy komplett gazdasági osztályaként az Önnel egyeztetett elvárások szerint ellátjuk el a cég mindennapi pénzügyi, könyvelői, ügyviteli és számlázási teendőit, amelynek során egyesítjük a cég belső folyamatainak alapos ismeretéből, valamint a "külsős" kritikus és elemző látásmódból eredő előnyöket.

 

» Szerződések és egyéb üzleti megállapodások előkészítése során megbízható és lojális partnerei leszünk az adókockázatok kellő időben történő felismerésében, valamint az üzleti célokat megvalósító struktúráknak az adótervezés és a számviteli megfelelőség szempontjai figyelembe vételével történő kialakításában.

 

» Könyvvizsgálat: az éves beszámolók, közbenső mérlegek vagy vállalat-átvilágítási jelentések szakszerű és hiteles felülvizsgálata vagy záradékolása megalapozott szaktudású és elismert könyvvizsgáló közreműködését igényli. Szükség esetén javaslatot teszünk az ilyen könyvvizsgáló személyére, vagy a megfelelő könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárást lefolytatjuk Ön helyett.

 

» Jogi szolgáltatás: a könyvelés, a számviteli szolgáltatások és adótanácsadás folyamatai számtalanszor bonyolult, a szakterületünkön túlmutató jogi kérdések megválaszolását is szükségessé teszik, illetve egyes tranzakciók sikeres lefolytatásához nélkülözhetetlen a kifogástalan színvonalú ügyvédi közreműködés. Eddigi tevékenységünk során jól működő munkakapcsolatot alakítottunk ki olyan ügyvédi irodákkal és jogi szakemberekkel, akik a miénkhez hasonló értékek  mentén szolgálják ki ügyfeleik szerteágazó igényeit. A jogászokkal történő együttműködés napi gyakorlatát úgy alakítjuk ki, hogy Önnek továbbra is csak velünk kell a feladatokat egyeztetnie; a munkafolyamat koordinálását továbbra is mi látjuk el.

 

Hiszünk a személyes kapcsolat, a közös gondolkodás és a kultúrált munkastílus értékteremtő erejében. Keressük az adott üzleti modellhez leginkább alkalmazható egyedi megoldásokat, és ezeket rugalmasan alakítjuk ügyfeleink változó igényeihez. Arra törekszünk, hogy cége könyvelését és adóügyeit olyan "hátországra" bízhassa, amely lehetővé teszi az Ön számára igazán értékes és előremutató munkafolyamatokban történő akadálymentes részvételt.

 

 

 

Kérjük, nézze meg szolgáltatásainkat, és lépjen velünk kapcsolatba!

  

Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

 

           

Takács Zsuzsanna

+36 30 311 6203

 

Kovács Katalin

+36 30 229 3464

                                    


 

Kédése van? Írjon nekünk!

kt@ktkonyveloiroda.hu                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K&T Gazdasági Tanácsadó Kft. | Minden jog fenntartva!